Дана Політика обробки і захисту персональних даних (далі – Політика конфіденційності) діє відносно всієї інформації, яку сайт Гуд Скул (далі – Сайт), що розташований на домені goodschool.com.ua (і його доменах), може отримати про користувача під час використання сайту, його програм та продуктів.

 1. Визначення термінів       

1.1. «Адміністрація Сайту«Адміністрація Сайту» (Далі –Адміністрація) – уповноважені на управління Сайтом співробітники, які діють від імені ТОВ« Гуд Скул», які організовують і / або здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних і дії (операції) з ними.

1.2. "Персональні дані" – інформація, яка прямо або побічно відноситься до фізичної особи (суб'єкта персональних даних).

1.3. «Обробка персональних даних» – дія (операція) або низка дій (операцій), що здійснюються з персональними даними (із використанням або без використання засобів автоматизації), включно із збором, систематизацією, запис, накопичення, зберігання, оновленням та (або) зміною, вилученням, використанням, передачею (наданням, поширенням, доступом), знеособленням, блокуванням, видаленням, знищенням персональних даних.

1.4. «Конфіденційність персональних даних» — обов'язкова вимога для дотримання особою, що отримала доступ до персональних даних щодо недопущення їх поширення без згоди суб'єкта персональних даних або наявності іншого законного підстави.

1.5. «Сайт Гуд Скул» — це сукупність веб-сторінок, розміщених в мережі Інтернет за адресою (URL): goodschool.com.ua, а також його доменах.

1.6. «Субдомени» — це сторінки або їх сукупність, розташовані на доменах третього рівня, що належать сайту «Гуд Скул», а також інші тимчасові сторінки, що належать Сайту.

1.7. «Користувач Сайту»(Далі Користувач) - особа, з доступом до сайту« Гуд Скул» за допомогою мережі Інтернет, і використовує інформацію, матеріали і продукти Сайту.

1.8. «Cookies» — фрагмент даних, що відправлений веб-сервером і зберігається на комп'ютері Користувача, який веб-клієнт або веб-браузер кожен раз пересилає веб-серверу в HTTP-запиті при спробі відкрити сторінку веб-сайту.

1.9. «IP-адреса» — унікальна адреса вузла в комп'ютерній мережі, через який Користувач отримує доступ до Сайту.

1.10. «Товар» — продукт, який Користувач замовляє через Сайт.

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Використання Сайту Користувачем передбачає згоду з Політикою
конфіденційності компанії «Гуд Скул» і політикою обробки персональних даних Користувача.

2.2. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен припинити використання Сайту.

2.3. Політика конфіденційності застосовується до сайту «Гуд Скул». Сайт не несе відповідальності за інші сайти, на які Користувач може перейти через можливі посилання на сайті «Гуд Скул».

2.4. Адміністрація не перевіряє достовірність наданих Користувачем персональних даних.

 1. ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

3.1. Політика конфіденційності встановлює зобов'язання Адміністрації щодо нерозголошення і забезпечення режиму захисту Персональних даних, наданих Користувачем по будь-якому запиту Адміністрації або Сайту.

3.2. Персональні дані, прийняті в обробку в рамках Політики конфіденційності, надаються Користувачем через заповнення форм на Сайті і включають в себе:
3.2.1. прізвище, ім'я, по батькові Користувача;
3.2.2. контактний телефон Користувача;
3.2.3. адреса електронної пошти (e-mail);
3.2.4. адреса доставки Товару (при необхідності);
3.2.5. компанію, її адресу, місце проживання (при необхідності).

3.3. Сайт захищає Дані, які передаються при відвідуванні сторінок автоматично:
- IP адресу;
- інформацію з cookies;
- інформацію про браузер;
- час доступу;
- реферер (адреса попередньої сторінки).

3.3.1. Відключення cookies може спричинити неможливість доступу до частин Сайту, що вимагають авторизації.

3.3.2. Сайт збирає статистику про IP-адреси своїх відвідувачів. Дана інформація
використовується для виявлення, запобігання, і розв’язання можливих технічних проблем.

3.4. Будь-яка інша персональна інформація, не обговорена вище (використовувані браузери, історія відвідування, операційні системи і т. ін.) підлягає належному зберіганню та нерозголошенню, за винятком випадків, передбачених в п.п. 5.2. і 5.3. Політики конфіденційності ТОВ «Гуд Скул».

 1. ЦІЛІ ЗБОРУ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧА
  4.1. Ідентифікація Користувача для оформлення замовлення і інших дій.

4.2. Надання Користувачеві доступу до персоналізованих даних Сайту.

4.3. Встановлення зворотного зв'язку з Користувачем, в тому числі відправлення повідомлень, запитів про використання Сайту, надання послуг Компанії та обробка запитів Користувача.

4.4. Визначення місця знаходження Користувача для запобігання шахрайства та забезпечення безпеки.

4.5. Підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих Користувачем.

4.6. Створення облікового запису для використання частин сайту, в разі згоди Користувача.

4.7. Повідомлення Користувача по електронній пошті.

4.8. Надання Користувачеві технічної підтримки при виникненні проблем, пов'язаних з використанням Сайту.

4.9. Надання Користувачеві спеціальних пропозицій (за його згоди), актуальної цінової інформації, новин та інших відомостей від імені компанії ТОВ «Гуд Скул».         

4.10. Здійснення рекламної діяльності за згодою Користувача.

 1. ТЕРМІНИ і СПОСОБИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

5.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без тимчасових обмежень, будь-яким законним способом, в тому числі з використанням автоматизації або без неї.

5.2. Користувач погоджується, що Адміністрація має право передавати персональні дані третім особам, зокрема, кур'єрським службам, організаціям поштового зв'язку (в тому числі електронного), операторам електрозв'язку, виключно з метою виконання замовлення Користувача, оформленого на Сайті.

5.3. Персональні дані Користувача можуть передаватися уповноваженим державним органам тільки на підставі і в порядку, що встановлені законодавством України.

5.4. При втраті або розголошення персональних даних Адміністрація має право не інформувати про це Користувача.

5.5. Компанія ТОВ «Гуд Скул» вживає необхідних заходів для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, зміни, знищення або блокування, поширення, копіювання, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.

5.6. Адміністрація спільно з Користувачем вживає заходів щодо запобігання збиткам та інших негативних наслідків, викликаних втратою або розголошенням призначених для користувача Персональних даних.

 1. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Права Користувача:

6.1.1. Приймати рішення про надання Персональних даних Сайту і їх обробку.

6.2.1. Використовувати Персональні дані виключно для цілей, що описані в п. 4 цієї Політики конфіденційності.

6.1.3. Отримувати у Адміністрації інформацію, що стосується обробки Персональних даних Користувача, якщо немає законодавчого обмеження. Користувач може просити Адміністрацію уточнити його персональні дані, блокувати або знищити їх в разі, якщо вони є неповними, неточними, застарілими, незаконно отриманими або не є необхідними для заявленої мети обробки, а також вживати передбачених заходів для захисту своїх прав.

6.2. Обов'язки Адміністрації:

6.2.1. Використовувати Персональні дані виключно для цілей, що в п. 4 цієї Політики конфіденційності.

6.2.2. Зберігати конфіденційну інформацію в таємниці, не розголошувати її без згоди Користувача, а також не продавати, обмінювати, публікувати, або розголошувати іншими способами Персональні дані Користувача, за винятком п.п. 5.2 і 5.3. цієї Політики конфіденційності.

6.2.3. Вживати заходів обережності для захисту конфіденційності персональних даних Користувача в діловому обороті.

6.2.4. Блокувати персональні дані Користувача, в разі його запиту, або запиту його законного представника, або уповноваженого органу щодо захисту прав суб'єктів персональних даних на період перевірки, в разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. Адміністрація, яка не виконала свої зобов'язання щодо захисту персональних даних, несе відповідальність перед Користувачем відповідно до законодавства України, за винятком випадків, передбачених п.п. 5.2., 5.3. і 7.2. цієї Політики Конфіденційності.

7.2. У разі розголошення або втрати Конфіденційної інформації Адміністрація не несе відповідальність, якщо дана Конфіденційна інформація:
7.2.1. Стала публічним надбанням до її втрати або розголошення.
7.2.2. Була отримана від третьої сторони до моменту її отримання Адміністрацією Сайту.
7.2.3. Була розголошена за згодою Користувача.

7.3. Користувач несе відповідальність за дотримання вимог законодавства України, в тому числі законів про рекламу, про захист авторських і суміжних прав, про охорону товарних знаків і знаків обслуговування, але не обмежуючись перерахованим, включно із повною відповідальністю за зміст і форму матеріалів.

7.4. Користувач погоджується, що відповідальність за всю інформацію (в тому числі, але не обмежуючись: файли з даними, тексти і т. ін.), до якої він може мати доступ як до частини Сайту, несе особа, яка надала інформацію.

7.5. Користувач згоден, що інформація, надана йому у вигляді частини Сайту, може
бути інтелектуальною власністю, права на яку захищені і належать іншим особам, партнерам або рекламодавцям, які розміщують цю інформацію на сайті компанії ТОВ «Гуд Скул».
Користувач не може вносити зміни, передавати в оренду або позики, поширювати, продавати або передавати твір роботи на основі такого Змісту (повністю або частково), за винятком випадків, коли подібні дії були дозволені у вигляді окремої письмової угоди з власниками такого Змісту.

7.6. Поширення текстових матеріалів (публікацій, статей, що у вільному публічному доступі на Сайті) допускається за умови вказівки посилання на Сайт.

7.7. Адміністрація не несе відповідальності перед Користувачем за будь-яку шкоду або збиток Користувача в результаті збою, видалення або неможливості збереження будь-якого Змісту та інших комунікаційних даних, що містяться на Сайті або переданих через нього.

7.8. Адміністрація не несе відповідальності за будь-які збитки, які сталися через: використання або неможливість використання Сайту і його сервісів; несанкціонований доступ до комунікацій Користувача; дій будь-якої третьої особи на Сайті.

7.9. Адміністрація не несе відповідальності за будь-яку інформацію, розміщену користувачем на Сайті, включаючи, але не обмежуючись: інформацією, захищеної авторським правом, без прямого
згоди власника авторського права.

 1. ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК

8.1. У разі виникнення спору між Користувачем і Адміністрацією, Користувач зобов'язаний пред'явити письмову претензію Адміністрації (пропозиція в письмовому або в електронному вигляді про добровільне врегулювання спору) до звернення в суд з позовом.

8.2. Після отримання претензії Одержувач протягом 30 календарних днів з дня отримання претензії, письмово або в електронному вигляді повинен повідомити заявника про результати її розгляду.

8.3. У разі недосягнення угоди, спір буде переданий на розгляд до суду.

8.4. До Політики конфіденційності та відносин між Користувачем і Адміністрацією застосовується чинне законодавство України.

 1. ДОДАТКОВІ УМОВИ

9.1. Адміністрація має право вносити зміни в дану Політику конфіденційності без згоди і повідомлення Користувача.

9.2. У разі змін, нова Політика конфіденційності вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.

9.3. Всі пропозиції або питання щодо Політики конфіденційності можна повідомляти за адресою: info@goodschool.com.ua

 1. державна реєстрація бази персональних даних

10.1. Державна реєстрація баз Персональних даних здійснюється відповідно до ст. 9 Закону України «Про захист персональних даних».

 

Оновлено: 20 липня 2020 року

м. Київ, ТОВ «Гуд Скул»